Thor Lindeneg

“Lindeneg hører til den ny surrealistiske retning, som kaldes Fantastisk Figuration. Værkerne kendetegnes ved en ekstrem og teknisk perfekt gengivelse, hvori det overvirkelige sniger sig ind ved en manipulering af motivet, saa der opstaar en metafysisk oplevelse hos beskueren. Billederne er hovedsageligt holdt i en blaa-gron farveskala. I de senere aar er det symbolske indhold blevet mere fremtraedende samtidig med en endnu storre realisme i fremstillingen.

Citat fra Weilbach’s Kunstnerleksikon